Hành trình chinh phục huy chương của những võ sĩ taekwondo xuất sắc

Hành Trình Chinh Phục Huy Chương của Những Võ Sĩ Taekwondo Xuất Sắc: Nguyên Tắc, Nỗ Lực và Vinh Quang Taekwondo không chỉ là một môn võ thuật, mà còn là nơi tinh thần chiến binh và tinh thần thể thao hòa quyện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ lặng ngắm hành trình ấn […]

Mr. Huấn - Giám Đốc

Ms. Yến - P.Giám Đốc

Ms.Tiến - Tư vấn viên

Ms.Thanh - Tư vấn viên

Ms. Diễm - Tư vấn viên

Ms. Gấm - Tư vấn viên

Mr. Khánh - Tư vấn viên

Ms.Hiền - Tư vấn viên